19 January 2018

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XLV, hefte 2, 2017

Siste utgave av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, som utgis av Norsk Slektshistorisk Forening, havnet i postkassen min tidligere denne uken. Det er snakk om bind XLV (45), hefte 2, utgitt i 2017. Det kom akkurat for sent til trykkeriet til å komme ut på den rette siden av årsskiftet. Men innholdet er det ikke noe å si på!
  • Per Ole Sollie: Hans Ovessøn (Rød) – krigeren på Storfosen 1574–1599
  • Audun Lem: Magister Peder Lem 1617–1663, hans foreldre og litt om deres etterslekt
  • Sten Høyendahl: Glassmesterslekten Post på Ringerike
Redaktører er Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas. Min eneste befatning med utgaven er korrekturlesing. Får håpe jeg har fått med meg det viktigste! Redaksjonen er ellers 2–3 utgaver på etterskudd, men forhåpentligvis vil den kunne klare å ta igjen noe av etterslepet i 2018. I redaksjonens egen spalte nevnes det at tidsskriftet feiret 90 år i 2017. For noen år siden passerte man 14 000 publiserte sider. Siden har man ikke regnet på det, men en oppdatering av antallet sider kommer forhåpentligvis snart. I løpet av 90 år har om lag 400 forskjellige forfattere bidratt.

Litt historikk om tidsskriftet kan leses på Slektshistoriewiki.

The latest issue of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) (no. 2, vol. XLV) arrived in my mailbox earlier this week. NST, which celebrated its 90th anniversary in 2017, is one of two periodicals published by Norsk Slektshistorisk Forening, the Norwegian Genealogical Society. The other is named Genealogen.

9 January 2018

Bregnet Church and Cemetery, Rønde, Denmark (Tombstone Tuesday)

In the summer of 2011 the three of us – my wife, my daughter and myself – made a round trip in Denmark and Northern Germany. On our way to (or from?) Kalø Castle in Rønde, Jylland (Jutland), we made a short stop at Bregnet Church.The church building is from the second half of the 15th century. It underwent a major restoration in 1872 and 2006. More information and photos can be found on Wikipedia (in Danish). I believe the church was closed, so we never got to see the interior.

All photos: © 2011 Dag Trygsland Hoelseth.

6 January 2018

Published articles and Slektshistoriewiki contributions, 2017

Here is a survey of the articles I have written and got published during 2017. With one exception they were all published in Genealogen, the newsletter of Norsk Slektshistorisk Forening, the Norwegian Genealogical Society.
  • «Brødrene Rosenbaum som tok slektsnavnet Rogg», Genealogen no. 1/2017, pp. 50–56.
  • «Status for Slektshistoriewiki», Genealogen no. 1/2017, pp. 59–60.
  • «Sis­te tryk­te ut­ga­ve av Norsk Lovtidend», Lovdatas Årsmelding 2016, pp. 7–9 (Published at Lovdata.no, pdf version, 27 June 2017. Also published in html at Lovdata.no 8 February 2017.)
  • «Mer om Rosenbaum og Rogg», Genealogen no. 2/2017, pp. 47–51.
  • «The Central Iowa Norwegian Project», review of Twedt, Arlen (red.). The Central Iowa Norwegians, vol. 1, 2017, i Genealogen no. 2/2017, pp. 54–55.
I have also helped out with proofreading all issues of Genealogen and Norsk Slektshistorisk Tidsskrift published in 2017. My bibliography, although not complete, can be viewed here.

I have mentioned earlier in my blog that I am one of the administrators of Slektshistoriewiki, the Norwegian genealogy wiki, which is administered by Norsk Slektshistorisk Forening (the Norwegian Genealogical Society). Besides administration work I have contributed with many articles over the years.

Here are some (but far from all) of the articles I written (both initiated and written most, if not all, of the updates) during 2017:

Genealogies
Biographies
Book presentations
Other
In addition I have updated many articles that I have initiated earlier. A survey of all my contributions can be viewed here.